Sa oled siin

Muuseumide tegevustoetus

Vastavalt muuseumiseadusele võib Kultuuriministeerium eraldada riigieelarvest tegevustoetust riigi sihtasutuse muuseumile, avalik-õigusliku isiku muuseumile, munitsipaalmuuseumile ja eramuuseumile.

 

Toetust võivad taotleda:

 • riigi sihtasutuse muuseumid
 • avalik-õigusliku isiku muuseumid
 • munitsipaalmuuseumid
 • eramuuseumid

Taotlemine

 
Taotlused tuleb esitada Kultuuriministeeriumile toetuse kavandatavale kasutusaastale eelneva aasta 15. jaanuariks.
 
2019. aasta tegevustoetuse taotlus tuleb esitada 15. jaanuariks 2018.
 
Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn)
 

Komisjon

 
Tarvi Sits - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
Marju Kõivupuu - Tallinna Ülikooli Eesti humanitaarinstituudi maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur
Inge Laurik-Teder - Eesti Ajaloomuuseumi arendusdirektor
Riina Reinvelt - Eesti Rahva Muuseumi peavarahoidja
Marju Niinemaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist
Kersti Tiik - Eesti Kunstimuuseumi arendusdirektor
Maarja Vaino - Tallinna Linnamuuseumi A. H. Tammsaare Muuseumi juhataja, Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige
 
Komisjon, kes teeb ettepanekuid 2019-2021 aastate tegevustoetuste osas kinnitatakse 2017. aasta lõpus. 
 

Tingimused

 

Toetuse saamise tingimused:

 • muuseumi tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesannetele;
 • muuseumi ainevaldkond on rahvuskultuuri jaoks oluline;
 • muuseum tegutseb aasta ringi ning muuseumikogu on kasutajatele soovi korral ligipääsetav;
 • muuseumil on pikaajaline arengukava koos tegevustoetuse kavandatava kasutusaasta ja kolme järgmise aasta finantsplaaniga;
 • muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi kogumispõhimõtetest.

Toetuse suuruse määramisel võetakse arvesse:

 • muuseumi tegevuse kestlikkust ja uuenduslikkust;
 • näituseprogrammi sisulist põhjendatust ja läbimõeldust;
 • kavandatavate näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja teaduspäevade arvu;
 • kavandatavate publikatsioonide arvu ja sisulist põhjendatust;
 • kavandatavat muuseumikülastajate arvu;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.
 

Mirjam Rääbis
muuseuminõunik

Telefon 628 2335
mirjam.raabis@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 8. detsember 2017