Sa oled siin

Muuseumide tegevustoetus

Vastavalt muuseumiseadusele võib Kultuuriministeerium eraldada riigieelarvest tegevustoetust riigi sihtasutuse muuseumile, avalik-õigusliku isiku muuseumile, munitsipaalmuuseumile ja eramuuseumile.

 

Toetust võivad taotleda:

 • riigi sihtasutuse muuseumid
 • avalik-õigusliku isiku muuseumid
 • munitsipaalmuuseumid
 • eramuuseumid

Taotlemine

 
Taotlused tuleb esitada Kultuuriministeeriumile toetuse kavandatavale kasutusaastale eelneva aasta 15. jaanuariks, s.t et 2018. aasta tegevustoetuse taotlus tuleb esitada 15. jaanuariks 2017.
 
Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn)
 

Komisjon

 
Tarvi Sits - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
Marju Kõivupuu - Tallinna Ülikooli Eesti humanitaarinstituudi maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur
Inge Laurik-Teder - Eesti Ajaloomuuseumi arendusdirektor
Riina Reinvelt - Eesti Rahva Muuseumi peavarahoidja
Marju Niinemaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist
Kersti Tiik - Eesti Kunstimuuseumi arendusdirektor
Maarja Vaino - Tallinna Linnamuuseumi A. H. Tammsaare Muuseumi juhataja, Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige
 

Tingimused

 

Toetuse saamise tingimused:

 • muuseumi tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesannetele;
 • muuseumi ainevaldkond on rahvuskultuuri jaoks oluline;
 • muuseum tegutseb aasta ringi ning muuseumikogu on kasutajatele soovi korral ligipääsetav;
 • muuseumil on pikaajaline arengukava koos tegevustoetuse kavandatava kasutusaasta ja kolme järgmise aasta finantsplaaniga;
 • muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi kogumispõhimõtetest.

Toetuse suuruse määramisel võetakse arvesse:

 • muuseumi tegevuse kestlikkust ja uuenduslikkust;
 • näituseprogrammi sisulist põhjendatust ja läbimõeldust;
 • kavandatavate näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja teaduspäevade arvu;
 • kavandatavate publikatsioonide arvu ja sisulist põhjendatust;
 • kavandatavat muuseumikülastajate arvu;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.
 

Mirjam Rääbis
muuseuminõunik

Telefon 628 2335
mirjam.raabis@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 8. detsember 2016