Sa oled siin

Kultuuriminister Indrek Saar

 

 

Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar on sündinud 20. veebruaril 1973. Ta on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige ja erakonna aseesimees alates 2015. aastast.        

      

 

Töökäik

 • Kultuuriminister alates aastast 2015.
 • 2007–2015 Riigikogu liige XI ja XII koosseisus.
 • Aastatel 2006–2007 Teater NO99/Vanalinnastuudio tegevjuht.
 • 2004–2005 Teater NO99/Vanalinnastuudio direktori nõunik.
 • 2002–2007 Rakvere linnavolikogu aseesimees.
 • 1996–2005 Rakvere Teatri direktor.
 • 2005–2006 SA Rakvere Teatrimaja juhataja.

Haridus

 • Aastal 1991 lõpetas Indrek Saar Kuressaare 2. Keskkooli.
 • Aastal 1996 lõpetas ta Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli näitlejana.

Isiklik elu

 • Abielus, kaks last.
 • Kirglik korvpalli-, suusa-, ujumis-, teatri- ja muusikahuviline.

 

Kultuuriminister Indrek Saar. Foto: Riigikantselei

Organisatsiooniline kuuluvus

 • Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Näitlejate Liidu, Eesti Lavavõitluse Seltsi ja Wesenbergi klubi liige.

Keelteoskus

 • Lisaks eesti keelele (emakeel) räägib Indrek Saar inglise, vene ja taani keelt.
 

 

 

Kultuuriministri ametikohast

 

Kultuuriministri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaministri ettepanekul Vabariigi President.

 • Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi tööd ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru Kultuuriministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Kultuuriminister kinnitab kultuuripärandisse kuuluvate objektide kultuurimälestiseks tunnistamise ja mälestiste hulgast väljaarvamise.

 • Kultuuriminister juhib Kultuurkapitali nõukogu ning kinnitab sihtkapitalide nõukogude koosseisud, näiteks Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu.

 • Kultuuriminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Kultuuriminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Kultuuriminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 18. oktoober 2017