Sa oled siin

Kultuuriminister Indrek Saar

 •  

  Indrek Saar on Eesti Vabariigi kultuuriminister alates 9. aprillist 2015. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.

   

  Aastatel 2007-2015 kuulus Indrek Saar Riigikogu XI ja XII koosseisu.

 • Aastatel 2006-2007 oli ta Teatri NO99/Vanalinnastuudio tegevjuht ning enne seda aastatel 2004-2005 teatri direktori nõunik.
 • Aastatel 2002-2007 on ta olnud Rakvere Linnavolikogu aseesimees.
 • Saar on olnud ka Rakvere Teatri direktor aastatel 1996-2005 ja Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja juhataja aastatel 2005-2006.
 • 20.veebruaril 1973. aastal Kuressaares sündinud Indrek Saar on lõpetanud Kuressaare 2. Keskkooli ja Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli näitlejana.

Kultuuriminister Indrek Saar

 

Kultuuriministri ametikohast

 

Kultuuriministri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaministri ettepanekul Vabariigi President.

 • Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi tööd ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru Kultuuriministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Kultuuriminister kinnitab kultuuripärandisse kuuluvate objektide kultuurimälestiseks tunnistamise ja mälestiste hulgast väljaarvamise.

 • Kultuuriminister juhib Kultuurkapitali nõukogu ning kinnitab sihtkapitalide nõukogude koosseisud, näiteks Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu.

 • Kultuuriminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Kultuuriminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Kultuuriminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 23. november 2016