Sa oled siin

Kantsler Paavo Nõgene

 • Paavo Nõgene on Kultuuriministeeriumi kantsler alates 1. jaanuarist 2013.

   

  Enne Kultuuriministeeriumi kantsleri ametikohale asumist töötas Paavo Nõgene Teater Vanemuine juhina.

 • Vanemuise teatris alustas Paavo Nõgene valgustusalal tööd 1995. aastal, 1998-2004 oli ta teatri valgustusala juht ja 2004-2006 Vanemuise teatrijuhi kt ja peaprodutsent ning alates 2007. aastast kuni 2012. aasta lõpuni Vanemuise teatri juht. 

 • Paavo Nõgene on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala.

 • Kuulumine nõukogudesse :
 • 2017-... Eesti Rahvusringhääling
  2016–... SA Eesti Kunstimuuseum
  2013–... SA Eesti Kontsert, nõukogu esimees
  2013–... SA Eesti Filmi Instituut, nõukogu esimees
  2013–... SA Eesti Draamateater, nõukogu esimees
  2013–... Rahvusooper Estonia, nõukogu liige
  2013–... Hasartnängumaksu Nõukogu, nõukogu liige
  2012–... SA Teater Vanemuine, nõukogu esimees
  2010–2014 SA Tartu Loomemajanduskeskus, nõukogu esimees
  2012 Eesti Rahvusringhääling, nõukogu liige
  2009–2010 SA Tartu Loomemajanduskeskus, nõukogu liige
  2007–2012 SA Tartu Kultuurkapital, nõukogu liige

 

Kantsler Paavo Nõgene

 

Kantsleri ametikohast

 

Kantsleri nimetab ametisse ja vabastab ametist ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulanud ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse.

 • Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja korraldab ministeeriumi asjaajamist. Samuti on just kantsleri ülesanne koordineerida ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust.

 • Kantsleri otsealluvuses on kommunikatsiooniosakond, õigus- ja varahaldusosakond, üldosakond, IT osakond, finantsosakond ning välissuhete osakond. Kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna ja kultuurilise mitmekesisuse osakonna, tööd juhib kantsler asekantslerite kaudu.

 • Kantsler nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi koosseisu kuuluvad ametnikud või sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingu, välja arvatud need, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist või kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu minister.

 • Kantsler koordineerib Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemist ministeeriumi pädevuses olevates küsimustes.

 • Kantsler esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piirides.

 

Viimati uuendatud: 15. august 2017