Sa oled siin

Kultuuriministeeriumi uuringute plaan

Uuringu nimetus

Uuringu tulemuste avaldamise eeldatav aeg
Projektipõhiste kultuuritegevuste mõju vähemusrahvuste rahvuslikule identiteedile ja emakeelele 2017 
Eesti ühiskonna integratsioonimonitooring  2017 2017 
Muuseumide ja raamatukogude külastajate ning mittekülastajate uuring (I etapp, mittekülastajate uuring) 2017 
Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õppe vajadusuuring lõimumismeetmete rakendamiseks 2017
Eesti audiovisuaalvaldkonna, kirjanduse, kunsti ja muusika rahvusvahelistumise ja ekspordi uuring 2017 
Eesti sõjaajaloolise arhitektuuripärandi kaardistamine ja kasutusvõimaluste analüüs. 19. ja 20. sajand 2018
Koostöömudeli ja tehnoloogia rakendamisega seotud lahenduste välja töötamine nutikaks spetsialiseerumiseks puidutööstuses 2018
Disaini kasutuse uuring nii era- kui ka riigi osalusega ettevõtetes 2018
Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus ning kultuuri- ja loomesektori ning teiste valdkondade koostoime mõju hindamise metoodika arendamine 2018
Muuseumide ja raamatukogude mittekülastajate uuringu II etapp "Muuseumide ja raamatukogude kasutajate ning raamatukogutöötajate uuringud" 2019

Plaani võib tulla vajaduspõhiselt muudatusi.

Viimati uuendatud: 23. jaanuar 2017