Kultuuriministeerium toetab ujumise algõpet koolides

Ujumine on eluline oskus, mida iga inimene peaks valdama. Kultuuriministeerium toetab kohustusliku ujumise algõppe läbiviimist 2.-3. klassi õpilastele.

 

Selleks, et ujumise õpetus jõuaks iga lapseni, on Kultuuriministeerium alates 2005. aastast eraldanud toetust maakondadele ja Tallinna linnale kohustusliku ujumise algõppe läbiviimiseks.

Toetuse eesmärk on anda igale põhikooli õpilasele 24 tundi ujumise algõpet, mille tulemusena peab olema võimekus läbi ujuda vähemalt 25 meetrit vabalt valitud ujumisstiilis.

 

Kellele jagatakse toetust ja kuidas seda kasutada?

 

Toetus eraldatakse maavalitsustele ning Tallinna linnale vastavalt õpilaste arvule. Toetuse saaja võib ujumise algõppe toetust kasutada kehalise kasvatuse ainekavas oleva kohustusliku ujumise algõppe läbiviimiseks I kooliastmes (1.-3. klass), sealhulgas:

  • ujulate üüri- ja/või ekspluatatsioonikulude katmiseks;
  • ujumise algõppe treenerite ja/või teiste juhendajate töötasude katmiseks;
  • õpilaste transpordikulude katmiseks;
  • ujumise algõppe täiendkoolituse korraldamiseks.
 

Kui palju eraldatakse toetusi 2016 aastal?


Kultuuriministeerium eraldab 2017. aastal toetustena maakondadele 230 082 eurot ujumise algõpetuse läbiviimiseks. 

Toetussummade arvutamisel on aluseks võetud II klassi käivate õpilaste arv 1.12.2016 seisuga.

Toetuse saaja

Toetussumma

Harju Maavalitsus 41 631
Hiiu Maavalitsus 1 439
Ida-Viru Maavalitsus 23 546
Jõgeva Maavalitsus 4 907
Järva Maavalitsus 5 895
Lääne Maavalitsus 4 404
Lääne-Viru Maavalitsus 11 686
Põlva Maavalitsus 4 733
Pärnu Maavalitsus 17 322
Rapla Maavalitsus 7 317
Saare Maavalitsus 5 323
Tartu Maavalitsus 32 823
Valga Maavalitsus 5 219
Viljandi Maavalitsus 8 167
Võru Maavalitsus 5 670
Tallinna Haridusamet 50 000
Kokku 230 082
 

Ujumise algõpe vajab ühtset lähenemist

 

Eesti Ujumisliidu kui Eestis ujumisalase tegevuse eest vastutava katusorganisatsiooni eestvedamisel toimub ujumise algõppe koordineerimine, viiakse läbi algõppe juhendajate koolitusi ja koostatakse õppematerjale.  

 

 

Margus Klaan
spordiosakonna nõunik

Telefon 628 2328
Margus.Klaan@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 19. jaanuar 2017