Sa oled siin

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017

Kultuuriministeeriumi, Balti Uuringute Instituudi ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis esindajad esitlesid 12. juunil 2017. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu aruannet. Integratsiooni monitooring on Kultuuriministeeriumi tellitav lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring, neist viimane viidi läbi 2015. aastal. Aruanne kajastab Eesti elanike rahvussuhteid ja identiteeti, tööturu, hariduse, väärtuste ja poliitilist eelistust, osaluse ja meediatarbimise valdkondi, aga ka uussisserändajate kohanemist.

 

 

 

“Eesti integratsiooni monitooring 2017” autorid tutvustavad koos ekspertidega uuringu tulemusi ja kutsuvad ühiselt kaasa mõtlema kolmel avalikul aruteluseminaril:

“Mis on ühist ja erinevat eestlaste ning eestivenelaste riigiidentiteedis?”
Seminar toimub Tartu V-SPA konverentsikeskuses aadressil Riia tänav 2, Tartu

“Varajase eestikeelse õppega alustamine – Eesti elanike ootused ja kuidas tegelikkus sellele järele jõuaks?”
Seminar toimub Tallinna Õismäe Vene Lütseumis aadressil Õismäe tee 28, Tallinn
Haridusteemalist seminari on võimalik jälgida ka veebiülekande vahendusel aadressil:  www.kul.ee/et/EIM2017

“Eesti elanike rahvuslikud erinevused tööalases positsioonis ja töötasus”

"На какие тенденции развития указывает мониторинг интеграции
Эстонии 2017 г.?"
(PDF)

Seminar toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis aadressil Raekoja plats 2, Narva

 

Aleksandr Aidarov
kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik

Telefon 628 2226
Aleksandr.Aidarov@kul.ee

 
Viimati uuendatud: 19. juuli 2017